Profesionální údržba zeleně

Prořezávání stromů

Druhy prořezávání stromů Co znamená prořezávání stromů

U prořezávání stromů provádíme tyto druhy řezu

 • Prořez stromu, který vede k zlepšení jeho zdravotního stavu
  • výchovný řez - provádíme již od školy po dobu 2-5 let. Cílem je upravit strom do jeho přirozeného tvaru
  • udržovací řez – navazuje na výchovný řez. Cílem je udržovat strom v dobré vitalitě a tvaru, který odpovídá přirozenému rozměru stromu (Habitu) dané dřeviny. Pokud se nejedná o záměrně tvarovaný strom (dřevinu). Při udržovacím řezu se provádí tyto úkony
   • zvětšování mezer mezi větvemi I. řádu
   • odstranění rizikových rozvětvení
   • odstranění konkurenčních výhonů a zabránit tak vytvoření dvou dominantních vrcholů
   • odstraňování pseudodichotomických větvení
   • odstraňování větví rostoucích přímo u báze větví I. řádu
   • odstranění slábnoucí či tenké větve z vnitřku koruny
   • zdravotní řez
    • funkce preventivního zásahu
     • odstranění křížících větví a nebo na sebe naléhajících
     • prosvětlovací řez – třeba provést u husté koruny stromu. Zajistit tak stromu vzduch a světlo, jejichž absence by mohla vést k odumírání větví a přispět ke tvorbě plísní
     • všechny poraněné větve
      • větve s poškozenou kůrou
      • prasklé větve
      • zlámané větve
     • odumírající větve
     • odstranění suchých větví
    • funkce přímé léčby
     • odstranění již napadených větví – bakterie, houby, viry, živočišní škůdci
 • Prořez stromu, který nesleduje prospěch stromu
  • bezpečnostní řez
   • redukce koruny – snížení rizik spojených se silnými větry
  • sesazovací řez (zmlazovací)

Rozsah provedených řezů se stanovuje podle vlastních požadavků klienta s ohledem na:

 • stávající zdraví stromu
 • stupeň ohrožení na zdraví a objektech
 • statika (stabilita) stromu
 • požadovaný vzhled
 • zákon č. 114/1992 Sb.
 • požadované zvýšení dopadu světla do bytové jednotky

Co znamená prořezávání stromů

Prořezávání stromů se značně liší od kácení stromů. Jedná se o specifickou činnost, kde na jedné straně je cílem zlepšení životaschopnosti a zdravotního stavu dřeviny a na druhé straně je cílem bezpečnost stromu pro okolí a prostupnost světla. Tyto dva cíle bývají často v rozporu.

Je nutné pochopit, že každý strom představuje do jisté míry riziko, protože kořenová soustava a kvalita dřeva se dá jen těžko odhadovat. Je třeba si uvědomit, že čím je strom větší a starší, tím je větší riziko samovolného pádu dřeviny. Bavme se proto dále jen o přijatelném riziku, kterého lze docílit kontrolou dřeviny. Věci, které mají zásadní vliv na stabilitu stromu, lze většinou odhalit vizuální kontrolou (dutiny, suché větve, napadení stromu, praskliny v úžlabí, druh úžlabí atd.).

Doporučujeme starat se o stromy pravidelně v rozmezí 5 let a nenechávat je tak "přerůst". Prořezávání stromů je třeba chápat jako zásah do stromu, který vyvolává obranné reakce stromu. Jednou z nich je po provedeném řezu tvorba kalusu. Čím je řez menší, tím se rány rychleji hojí a jsou menší rizika případné nákazy stromu. Mějte na paměti, že rány v průměru nad 2cm se hojí déle než jeden rok a řez s průměrem 10 cm se zahojí cca do 5 let. Tyto odhady berte hodně s rezervou, rychlost hojení záleží na mnoha faktorech jako místo řezu, stáří stromu, druh dřeviny atd.

Při pravidelném prořezávání stromu se tak vyhnete řešením, která bývají finančně velmi náročná. Často takové případy končí pokácením dřeviny, protože prořezání stromu by vedlo k jeho nevratnému poškození.

Rizika, která strom nejčastěji přináší svému okolí:
 • zlomení a následný pád suchých větví
 • zlomení živých větví následkem jejich přetížení (sněhem, deštěm, ledem, plody, větrem)
 • rozlomení stromu
 • zlomení stormu
 • vyvrácení stromu
 • Prořezávání stromů provádíme

  Předjarní řez

  Vhodné pro výchovný řez mladých stromů. Provádíme ho po skončení tuhých mrazů V tomto období nedoporučujeme prořezávat – břízy, javory, jilm a ořešáky

  Jarní řez

  Nevhodné pro prořezávání o větším rozsahu, přesto že toto období je nejpříznivější z hlediska hojení řezných ran. Vhodné pro řez peckovin. Broskve, meruňky, třešně, slivovně, višně se řez provádí až v době jeho kvetení. Pro ořešáky je prořez vhodný až tehdy, když letorosty dosahují délky 50 mm.

  Letní řez

  Vhodné pro odstraňování suchých větví a řez nemocných větví či oslabených, které v zimním období nelze spolehlivě určit. Hojení ran se od června spomaluje a od srpna výrazně klesá Červen – srpen – neprořezávat jilm a dub Vhodné prořezávat břízy, javory, jilm, jírovce a ořešáku Omezujeme se na prořez jen na malé rychle se hojící rány

  Zimní řez

  Neprovádíme při mrazech pod -6°C. Neřežeme dřeviny, které namrzají. Řezy v zimním období se dobře hojí Výrazně nižší možnost infekce a napadení hmyzem V této době provádíme prořezy redukující rozměry a jiné výrazné řezy

  Zpět