Profesionální údržba zeleně

Vyvrácení stromu

Je to podobné jako u zlomení stromu, akorát zde nejslabším článkem jsou kořeny. Strom vždy drží protilehlá soustava kořenů od směru, kterým je strom zatížen. Kořeny jsou namáhány většinou tahem kde dochází k jejím přetržení a to často i s vytržením velkého kusu zeminy. Toto nebezpečí většinou hrozí u dřevin, které mají převážně povrchové kořeny (např. smrk) nebo u stromu kde byla z jakéhokoliv důvodu narušena kořenová soustava.

Tyto možné stromové defekty se berou hlavně v potaz tam, kde hrozí přímé ohrožení na zdraví a nebo objektech. Za bezpečnost stromu na okolí nese zodpovědnost podle zákona majitel pozemku na kterém strom stojí. Samovolný pád stromu je vždy velké riziko, neboť se zde dává do pohybu většinou velká masa dřeva o velké ploše (životu nebezpečné i lidem ukrytých v objektech).