Profesionální údržba zeleně

Výhřevnost dřeva

Na této stránce naleznete jednotlivé druhy dřeva a jejich výhřevnost při vlhkosti 25%

Při poměru váha vs. Výhřevnost vyjde, v tabulce mezi jehličnatými a listnatými stromy, nejlépe jedle se 14 MJ na 1 Kg dřeva. Jedle a ostatní jehličnany jsou velmi vhodné tam, kde dřevo zpracováváme ručně a požadujeme co nejmenší námahu za co největší užitek - zahrady a chalupy, které nejsou určeny k trvalému bydlení. Do této kategorie by se dala zařadit z listnatých stromů také bříza.

Druh paliva Výhřevnost při vlhkosti 25%
MJ/kg MJ/pm MJ/rm
Smrk 13,1 7350 5440
Jedle 14,0 8040 5800
Borovice 13,6 9250 6730
Modřín 13,4 9720 7040
Topol 12,3 6540 4440
Olše 12,9 8260 5550
Vrba 12,8 8490 5740
Bříza 13,5 10550 7100
Jasan 12,7 11010 7450
Buk 12,5 10830 7320
Dub 13,2 11050 7430
Habr 12,1 10970 7400
Akát 12,7 11850 8030
Dřevěné brikety válec 8x30cm. Složení: směs smrk, dub, buk až 19
Dřevěně brikety váleček 5x7cm. Složení: smrk až 17,5


[pm] = 1 m3 plné dřevní hmoty (plnometr, pevný metr)
[rm] = 1 m3 rovnaných polen, obsahuje 60-75% dřeva (prostorový metr)

Zpět