Profesionální údržba zeleně

Jak pokácet strom

Kácení stromů u paty kmene

V případě že strom je vychýlen do požadovaného směru (těžiště stromu je zřejmé a je ve směru požadovaného pádu ), nejprve udělám směrový zářez ve směru pádu stromu. Zářez provádím maximálně však do 1/3 tloušťky stromu. Úhel volím přibližně 45°. Hlavní řez vedu kolmo na strom. Hlavní řez provádím, buď vějířovitým řezem, nebo tahem.

POZOR hlavní řez se směrovým zářezem se Vám nikdy nesmí potkat a měl by tam vzniknout takzvaný nedořez, který vám zajišťuje požadovaný směr pádu. Potká-li se hlavní řez se směrovým zářezem, často dochází ke skřípnutí pily i při použití klínků. Může dojít k pádu stromu do nepožadovaného směru.

V případě, že hlavní řez se blíží k nedořezu (tloušťka nedořezu je 2 a více cm, záleží na tloušťce stromu, na druhu dřeviny a na těžišti stromu) a strom stále stojí, pomohu si dřevorubeckou přetlačnou lopatkou přetlačit strom do požadovaného pádu.

Tento stručný návod slouží k pokácení jen drobných stromků, kde Váš případný nezdar nebude mít za následek újmu na zdraví a to jak Vaší tak i přihlížejících. Mějte na paměti, že s rostoucím objemem stromu rostou i rizika (škody na majetku, více zraněných osob). Dalším nebezpečím je motorová pila, kde nemáte-li s ní dostatečné zkušenosti nebo nemáte-li za sebou kurz na motorové pily, může se stát, že nezvládnete pilu v řezu a pilou zraníte buď sebe, nebo přihlížející. Řetěz motorové pily neřeže, ale trhá, a proto zranění bývá často velmi vážná a nebezpečná. Pokud před kácení stromů nemáte dobrý pocit, obraťte se raději na odbornou firmu ve Vašem okolí a zbytečně nehazardujte se svým zdravím a se zdravým přihlížejících. Vždycky u Vás někdo je a nebo spíš rozhodně by měl být.

Zpět