Profesionální údržba zeleně

Odkazy

Ministerstvo životního prostředí
- na stránkách najdete veškeré informace o životním prostředí v České republice, včetně zákonů tykajících se kácení stromů.

Česká inspekce životního prostředí
- stránky odborného orgánu státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí.

Ústřední seznam ochrany přírody
- Evidence a označování zvláště chráněných území dle zákona č.114/1992 Sb. §42.

Zpět