Profesionální údržba zeleně

Kácení 300 let starého stromu

Kácení cca 300 let staré lípy srdčité (Tilia cordata) proběhlo 22.2.2012 v Petrovicích. Strom měl obvod 5,6m a výšku 27m. Díky velmi široké koruně a adventivním kořenům v dutině, které byly zarostlé do kamenů, jsme strom káceli od 9:00 do 14:00. Při kácení byly 4x měněny řetězy. Díky kamenům v dutině jsme nemohli adventivní kořeny přeříznout, a tak jsme strom trhali za pomocí dvou na sobě nezávisle ukotvených lan a kladkostroje, pomocí kterého jsme adventní kořeny u paty stromu přervali a strom úspěšně složili do požadovaného směru.

U kácení stromu byla i televize Nova a odvysílanou reportáž 22.2.2012 v 17:00.Reportáž o stromě se nachází v čase 15:22.

Zpět