Profesionální údržba zeleně

Údržba zeleně

Nabízíme pravidelnou a kompletní údržbu zeleně pro školy, města, obce a firmy. Práce provádíme jak pro Ústí nad Labem, tak pro celé Severní Čechy.

Nabízíme:

 • Kácení stromů
  • rizikové kácení stromů pomocí horolezecké techniky
  • kácení stromů pomocí plošiny
 • Prořezávání stromů
  • řez ovocných stromů
  • prořezávání stromů
 • Odstraňování následků živelných pohrom
  • odstraňování dřevin a dřevní hmoty při a po povodních
   • odstraňovaní dřevní hmoty z říčního toku (zprůchodňování říčních toků)
   • odstraňovaní dřevin a dřevní hmoty z mostů a mostních pilířů
  • odstraňování polomů a vývratů
  • odstraňování dřevní hmoty a dřevního odpadu při zemětřesení, tornádech, vichřicích a sesuvech půdy
 • zahradnictví
  • stříhání živých plotů
  • stříhání keřů - řez a tvarovaných živých plotů - výškové sestřižení pro lepší vzhled, zmlazovací a zahušťovací řez
  • údržba trávníku
   • sekání vysoké trávy
   • sekání nízké trávy
   • hnojení trávy
   • provzdušňování trávy
   • odvoz a likvidace odpadu z travnatých ploch
   • vyhrabávání spadaného listí, mechů a pevných odpadů
   • odstranění plevele - chemické nebo ruční
  • postřiky
 • Ostatní
  • zpracování podkladů k pokácení stromu/ů stojící mimo les
  • odkup dřeva
  • doprava
Zpět