Profesionální údržba zeleně

Rozlomení stromu

Rozlomení stromu většinou hrozí u stromů dvojáku (stromů vzájemně do sebe zarostlých) a nebo u stromů, kde na hlavní větvě, které jsou si vzájemně protilehlé působí velký ohybový moment. Větve jsou dostatečně silné, aby se nezlomily a veškeré zatížení tak přenesli do středu stromu. Tam není dřevo namáhané kolmo na směr vláken, ale rovnoběžně s vlákny a dochází k podobnému efektu jako u štípaní dříví. Na rozlomení stromu má vliv velikost ohybového momentu v závislosti nakvalitě dřeva tj. ( tvrdost dřeva, dřevo je duté, suché nebo jinak poškozené ). Důležitý je také úhel, který svírá větev s kmenem stromu. Mezi další faktory patří schopnost zachycování sněhu a větru. Jsou to tzv. nahodilá zatížení. Za stále zatížení se považuje hmotnost větve.