Profesionální údržba zeleně

Zlomení stromu

Často býváme svědky prořezu, který nazýváme „ekonomický prořez“. Jedná se o řezání jen větví ve spodní časti stromu. Nazýváme jej ekonomickým protože se jedná o nejméně finančně zatěžující prořez. Není potřeba lest do koruny stromu a většinou se práce zvládá za pomocí mobilní plošiny bez horolezecké techniky.

Při tomto prořezu strom má tendence k rychlejšímu výškovému růstu a větve ve spodní časti stromu se u většiny dřevin neobnovují. Dochází tak ke stěžňovému efektu kde větve představují plachtu a celá výška stromu délku stěžně. Strom je potom zatěžován ve velmi zjednodušením vztahu momentem = síla větru * plocha stromu * délka stromu k výslednici sil. Z toho vyplívá, že čím délka stromu je větší a větve v horní části hustější a o velké ploše, tím je větší namáhání stromu. Přičteme-li k tomu špatnou kvalitu dřeva a druh dřeviny, muže docházet k rizikovým situacím. Další roli hraje zda strom je v závětří a směr převažujících větru.

Největší riziko je v dnešní době při právě probíhajících klimatických změnách, kdy naši zemi postihují silné nárazové větry. Při těchto větrech dochází k několikanásobně většímu namáhání stromu, než tomu bývá obvykle. Snížení potom takových to rizik prořezem bývá velmi nákladné a často to může končit pokácením stromu.