Profesionální údržba zeleně

Úklidové práce

U kácení a prořezání jednoho a nebo více stromů provádíme úklid dřevní hmoty a následný odvoz na skládku. Při větším množství, odpad rozmělníme na štěpku a ekologicky zpracujeme.

K našim cílům patří také neustálé zlepšování postoje k ekologii a ochraně přírody. Proto jsme se rozhodli podpořit firmu ZDEMAR Ústí nad Labem, s.r.o. smlouvou o dodávání odpadní dřevní hmoty pro získaní dotací ze strukturálních fondů EU pro výrobu biomasy. Pevně věříme, že tento projekt zdárně proběhne a napomůže k lepšímu využití odpadní dřevní hmoty v Severních Čechách.

Zpět