Profesionální údržba zeleně

Jak získat povolení ke kácení stromů

Kdy je třeba žádat o povolení ke kácení stromů a kdy lze strom pokácet bez povolení.

Jaké konkrétní stromy a keře smíme kácet bez povolení na zahradách, u rekreačních objektů a zahrádkářských koloniích.

Vztahuje se to na pozemky v zastavěném území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Ovocnými dřevinami jsou zpravidla myšleny dřeviny, které záměrně vysazujeme a pěstujeme za primárním účelem sklizně a konzumace jejich plodů.

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu se přihlíží při vydávání povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona).

Pro Ústí nad Labem svoje žádosti posílejte na adresu podatelna.magistrat@mag-ul.cz. Adresu naleznete také na stránkách Magistrát města Ústí nad Labem - Odbor životního prostředí.

Stáhněte si *žádost o pokácení stromů, která Vám pomůže správně formulovat svůj požadavek.
*Zdroj: oficiální stránky města Ústí nad Labem

Zpět