Profesionální údržba zeleně

Jak získat povolení ke kácení stromů

Kdy je třeba žádat o povolení ke kácení stromů a kdy lze strom pokácet bez povolení.

Jaké konkrétní stromy a keře smíme kácet bez povolení na zahradách, u rekreačních objektů a zahrádkářských koloniích.

Vztahuje se to na pozemky v zastavěném území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Ovocnými dřevinami jsou zpravidla myšleny dřeviny, které záměrně vysazujeme a pěstujeme za primárním účelem sklizně a konzumace jejich plodů.

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu se přihlíží při vydávání povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona).

Pro Ústí nad Labem svoje žádosti posílejte na adresu podatelna.magistrat@mag-ul.cz. Adresu naleznete také na stránkách Magistrát města Ústí nad Labem - Odbor životního prostředí.

Stáhněte si *žádost o pokácení stromů, která Vám pomůže správně formulovat svůj požadavek.
*Zdroj: oficiální stránky města Ústí nad Labem

Zpět

Co musí obsahovat žádost o pokácení stromu

  • Žádost musí obsahovat označení katastrálního území, číslo parcely, popis umístění dřevin i jejich zákres.
  • Doložit vlastnické nebo nájemní právo a případně také souhlas vlastníka
  • Specifikaci dřevin, která má být kácena. Uveďte jeho druh, počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí
  • Důvod žádosti (výrazně snížená perspektiva dřeviny do budoucna)
  • v případě, že úřadu pouze oznamujete to, že jste již dřeviny pokáceli, musíte doložit skutečnosti, že byly splněny podmínky pro tento postup.