Profesionální údržba zeleně

Odstraňování rampouchů, ledu a sněhu ze střechy

Odstraňování ledu a sněhu Odstraňování rampouchů Zamrzlé okapy

Nabízíme:

 • odstraňování rampouchů ze střechy
 • odstraňování ledu a sněhu ze střechy
 • čištění zamrzlých okapů (podokapních žlabů)
 • čištění okapových svodů

Odstraňování ledu a sněhu

Odstraňování ledu a sněhu ze střech je důležité v těchto případech

Ploché střechy

Velikost sněhové pokrývky zvyšuje spojité zatížení na konstrukci střechy. Při velké sněhové nadílce může dojít k přetěžování střešní konstrukce a následně k jejímu prohýbání, někdy i dokonce k jejímu zřícení. Tyto situace hrozí převážně u garážových střech či průmyslových hal s malým sklonem střechy. Tyto konstrukce nemusí být dimenzovány na množství sněhové nadílky v dané lokalitě, která muže někdy představovat výjimečný stav. Konstrukce může být také stářím oslabená a její pevnost výrazně snížena.

Při prudkém výkyvu teplot může mít další sněžení za následek tvorbu ledu na povrchu střešního pláště. Velikost sněhové pokrývky se tak podle oka nemusí měnit, ale struktura ano. Následkem ledu zatížení střešní konstrukce diametrálně vzroste.

Šikmé střechy

Problém se vyskytuje hlavně u městských domů, kde při odtržení sněhové pokrývky ze střechy může dojít k vážné újmě na zdraví či škodám na majetku (převážně na autech).

Faktory zvyšující riziko
 • výška od chodníku ke střeše – čím je budova vyšší tím větší nebezpečí padající blok sněhu představuje
 • povrch střešní konstrukce – čím hladší tím nebezpečnější
 • Sklon střešní konstrukce – vyšší sklon má za následek, že se na střeše udrží menší množství sněhové pokrývky, ale sesuny sněhu jsou častější. U menšího sklonu střechy sice sesun není tak častý, ale díky relativně plochému tvaru se může nahromadit na střeše větší množství sněhu a následný sesun je o to nebezpečnější
 • obleva – jejím následkem je ztěžknutí napadaného sněhu, který ztrácí svoji přilnavost. Rychlejší tání sněhu přímo na střešní konstrukci (díky tepelným ztrátám ze střechy, při které se ohřívá sněhová pokrývka) způsobuje, že sníh ujíždí po vodním polštáři a ztrácí tak přilnavost se střešní krytinou (pláštěm). Nejčastější příčiny pádu sněhové pokrývky ze střechy !!!
Faktory snižující riziko
 • sněhové háky
 • hrubá střešní krytina
 • malé množství sněhu na střeše
 • odizolovaná střecha proti tepelným ztrátám
 • malý sklon střechy

Rampouchy

Následkem velkých teplotních výkyvů nebo díky vysokým únikům tepla skrz střešní konstrukci. Díky vysoké pevnosti a podstatně vyšší váze, než u sněhu, se jedná o velmi nebezpečné "dekorativní prvky" Vaší střechy, které při pádu z velké výšky mohou ohrozit i na životě.

Zamrzlé okapy (podokapní žlaby)

Vznikají vlivem velkých teplotních výkyvů nebo vysokými uniky tepla skrz střešní konstrukci. Zamrzlý okap, tedy led v okapu má za následek jeho ucpání. Díky pomalejšímu tání ledu, než je tomu u sněhu, má za následek, že tající voda teče přes žlab a stéká po fasádě dolů. Pozor na tvorbu rampouchů.

Zpět