Profesionální údržba zeleně

Kácení stromů

Co znamená rizikové kácení stromů Cena za rizikové kácení stromů Cena za kácení stromů

Kácení stromů

Kácení stromů je specifická činnost, kterou se doporučuje provádět v době vegetačního klidu a to u dřevin stojící mimo les. Na rozdíl od prořezávání stromů je u kácení stromů třeba povolení k jejich kácení a to za podmínek dle VYHLÁŠKY ze dne 27. června 2013. Povolení uděluje Odbor životního prostředí.

Kácení stromů nejčastěji provádíme v Ústí nad Labem, dále Praha a pro celé Severní a Střední Čechy. U složitých případů konzultace zdarma

Provádíme kácení stromů:

 • vyhnilých a dutých
 • vychýlených mimo směr požadovaného pádu
 • vychýlených do požadovaného směru pádu
 • kácení suchých stromů
 • kácení dvojáků
 • odstraňování polomů
 • v blízkosti vysokého napětí
 • v blízkosti budov

Typy kácení stromů:

 • kácení u paty stromu
 • kácení stromů pomocí horolezecké (lanové) techniky (u rizikového kácení stromů)
 • kácení stromů za pomocí pracovní plošiny (u rizikového kácení stromů).

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů definujeme jako kácení všude tam, kde okolí nebo strom svými parametry neumožňuje složení celého stromu.

Často se setkáváme s těmito příčinami:
 • strom je dutý, vyhnilý
 • extrémně vychýlený mimo směr pádu, a nebo vychýlený do opačného směru než má být strom složen
 • v *přímé blízkosti stromu a nebo skrz jeho korunu vede vysoké napětí, nebo jiné vedení
 • v *příme blízkosti stromu se nachází budova, na kterou je strom vychýlen
* přímé blízkosti - chápejte slovo tak, že se jedná o vzdálenost, kdy by strom svým pádem na jakoukoli stranu poškodil daný objekt.

Dále může nastat situace, kdy složení celého stromu nese neakceptovatelné riziko. V těchto případech od kácení stromu u paty opouštíme a mluvíme o tzv. rizikovém kácení stromu.

Pro lepší stanovení ceny u nás rizikové kácení rozdělujeme na:
 • stížené kácení stromů nebo kácení stromu ve stížených podmínkách
  • strom nelze složit celý
  • pod stromem není nic co by se mohlo kácením rozbít
  • strom se kácí po 2-3 částech a nebo se zbaví větví a složí se celé torzo
 • rizikové kácení stromu bez chytaní dřevní hmoty do lan
  • strom nelze složit celý
  • pod většinou nebo celým stromem není nic co by se mohlo kácením rozbít
  • strom se musí kácet po malých částech (koláčích)
 • rizikové kácení s chytáním dřevní hmoty do lan
  • strom nelze složit celý
  • pod stromem jsou věci, které se nesmí rozbít (vysoké napětí, kabely, střecha a jiné)
  • strom se musí kácet po malých částech a většina nebo všechny se musí chytat

Ceny

Ceny se odvíjejí od časové náročnosti, která je dána výškou, tloušťkou, tvrdostí dřeva a na vzdálenosti od objektů a jeho vychýlením mimo svou osu. Cena se dále upravuje v případě zájmu o rozřezání a nebo případný úklid a odvoz dřevní hmoty. Z těchto důvodů provádíme u složitých stromů v ústeckém středočeském kraji veškeré rozpočty a konzultace zdarma včetně cenové nabídky. V případě zájmu jsme schopni organizacím a společnostem zaslat orientační ceník ve formátu „xls“.

Orientační ceník

 • kácení stromů (v celku). Cena od 500,- Kč za ks - záleží na množství v m3
 • kácení stromů ve stížených podmínkách. Cena od 1 000,- kč do 2 500,- kč za ks.
 • rizikové kácení stromů bez chytání dřevní hmoty do lana. Cena od 2 500,- Kč do 5 000,- kč za ks.
 • rizikové kácení stromů s chytáním dřevní hmoty do lana. Cena od 5 000,- Kč do 15 000,- kč za ks.

Rizikové kácení stromů a cena

Cena u rizikového kácení stromů se dá velmi těžko určovat, proto nejradši volíme variantu osobní konzultace přímo na místě konání. Tato konzultace je pro zájemce bezplatná.
Důvodem je:

 • nižší cena za kácení – nemusíme odhadovat práce a počítat s úplně nejhorší variantou
 • podání úplnějších informací a zodpovězení případných otázek
 • lepší dohodnutí se na rozsahu prací

Kácení stromů

Kácení stromů u paty, tedy ze země, je o poznání jednoduší, než u rizikového kácení stromů. Ceny u stromů stojící mimo les, káceny u paty, se zde pohybují od 1000,- Kč a výše podle průměru stromu. Rozřezání stromu na 30-45-ti centimetrové špalky činí hodinová sazba 600,- Kč/h. Lze se domluvit i na úkolové ceně.

Cena se i zde odvíjí na základě těchto podmínek:
 • na průměru stromu na kterém závisí jak velkou lištu a silnou pilu budeme nuceni na práci nasadit
 • na druhu dřeva v závisloti na jeho tvrdosti
 • na specifikaci požadovaného rozřezání (rozřezávání rovnoběžně s vlákny)
 • poškození řezné části pily následkem železa ve dřevě se cena navyšuje o vzniklou škodu.

Zákon

VYHLÁŠKY ze dne 27. června 2013 - přímo upravuje kdy, kde a jaké je možné kácet dřeviny.

Zpět